BOOM Group

Shanghai Boom Industry Co.,ltd

Addr:Foor11,No.100.Nanshan Road ,Shanghai

Zip:200070

Tel:+86-21-56556 021-510059

Fax:+86-21-56551404

Email:info@boompacking.com

Nantong Boom Machinery Manufacturing Co.,Ltd

Addr:Industrial Development Zone, Tongzhou,
Jiangsu ,China

Zip:200070

Tel:+86-21-56556 021-510059

Fax:+86-21-56551404

Email:info@boompacking.com

Nhà máy Boom NanTong

Trang chủ» Chứng nhận
máy làm ống Khuôn đúc áp lực Máy dược phẩm & mỹ phẩm máy làm ống Khuôn đúc áp lực Máy dược phẩm & mỹ phẩm máy làm ống Khuôn đúc áp lực Khuôn đúc áp lực Máy dược phẩm & mỹ phẩm máy làm ống